Mae’r ddraig, cennin pedr a’r genhinen ymysg symbolau cenedlaethol Cymru

Santes Dwynwen yw santes cariadon Cymru

Mae Cymru’n dathlu Dydd G?yl Dewi ar 1 Mawrth

Y Gymraeg yw iaith hynaf Prydain

Mae Roald Dahl, a anwyd yng Nghaerdydd, wedi gwerthu dros 250 miliwn o lyfrau ledled y byd